Vilkår og betingelser

Almindelige forretningsbetingelser for virksomheden formida

 

§1 Anvendelighed på iværksættere og definitioner af begreber

 

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle leverancer mellem os og en forbruger i den version, der er gyldig på tidspunktet for ordren.

En forbruger er enhver fysisk person, der afslutter en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændig.

 

§2 Indgåelse af en kontrakt, opbevaring af kontraktteksten

 

(1) Følgende bestemmelser om indgåelse af en kontrakt gælder for ordrer via vores internetbutik https://formida.eu/.

(2) Hvis en kontrakt indgås, følger kontrakten med:

 

formida

Gynter Wesemann

Elme Alle 6

DK - 6933 Kibæk

Danmark

Registreringsnummer. DK 388166 24

Registreringsret: SKAT Herning

 

 

3) Præsentation af varerne i vores onlinebutik udgør ikke et juridisk bindende kontrakttilbud fra vores side, men er kun en ikke-bindende invitation til forbrugeren om at bestille varer. Ved at bestille de ønskede varer fremsætter forbrugeren et bindende tilbud om at indgå en købekontrakt.

(4) Når en ordre modtages i vores onlinebutik, gælder følgende regler: Forbrugeren afgiver et bindende kontrakttilbud ved at gennemføre bestillingsproceduren i vores onlinebutik. Ordren finder sted i følgende trin:

1) Valg af det ønskede gods

2) Bekræft ved at klikke på "Bestil" -knappen

3) Kontrol af oplysningerne i indkøbskurven

4) Klik på knappen "Checkout"

5) Registrering i internetbutikken efter registrering og indtastning af registreringsoplysninger (e-mail-adresse og adgangskode).

6) En anden kontrol eller korrektion af de respektive indtastede data.

7) Bindende forsendelse af ordren ved at klikke på knappen "bestil mod et gebyr" eller "køb"

 

Inden den bindende afgivelse af ordren kan forbrugeren vende tilbage til det websted, hvor kundens oplysninger registreres, og rette inputfejl ved at trykke på knappen "Tilbage" i den internetbrowser, som han bruger, efter at have kontrolleret hans detaljer Annuller ordreprocessen ved at lukke internetbrowseren. Vi bekræfter straks modtagelsen af ​​ordren via en automatisk genereret e-mail ("ordrebekræftelse"). Med dette accepterer vi dit tilbud.

Opbevaring af teksten til kontrakten for ordrer via vores internetbutik: Vi sender dig ordreoplysningerne og vores vilkår og betingelser pr. E-mail. Du kan også se vilkårene og betingelserne til enhver tid på https://formida.eu/Vilkår og betingelser/. Af sikkerhedsmæssige årsager er dine ordreoplysninger ikke længere tilgængelige via Internettet.

 

§3 priser, forsendelsesomkostninger, betaling, forfaldsdato

 

1. Betaling kan ske enten ved: - Faktura på forhånd - PayPal - Amazon-betalinger

2. Vi er ansvarlige for at vælge de tilgængelige betalingsmetoder i hvert enkelt tilfælde. Vi forbeholder os ret til kun at tilbyde dig valgte betalingsmetoder til betaling, for eksempel kun forudbetaling for at afdække vores kreditrisiko.

3. Hvis du vælger betalingsmetoden på forhånd, giver vi dig vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen. Fakturabeløbet skal overføres til vores konto inden for ti dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

4. Hvis du er bagud med en betaling, er du forpligtet til at betale de lovbestemte morarenter og til at betale en fast sats på 40,00 euro. Retten til at gøre gældende yderligere skader forbeholdes.

5. Vores fakturaer forfalder straks uden fradrag. Andre betalingsbetingelser kræver en udtrykkelig skriftlig aftale. Det er også muligt at give rabat, forudsætter en udtrykkelig skriftlig aftale.

 

§4 levering

 

(1) Medmindre vi tydeligt har anført andet i produktbeskrivelsen, er alle varer, vi tilbyder, klar til afsendelse med det samme. Leveringen finder sted her senest inden for 5 arbejdsdage. I tilfælde af forudbetaling begynder fristen for levering dagen efter betalingsordren til banken bestilt med overførslen og for alle andre betalingsmetoder dagen efter kontraktens indgåelse. Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, slutter fristen den næste arbejdsdag.

(2) Risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den solgte vare overføres kun til køberen, når varen overdrages til køberen, selv i tilfælde af salg med posten.

 

§5 ejendomsforbehold

 

Vi forbeholder os ejendomsretten, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

 

 

§6 fortrydelsesret for kunden som forbruger:

 

Forbrugere har ret til fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvorefter forbrugere er fysiske personer, der indgår en lovlig transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige:

 

§7 garanti

 

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er garantikravene baseret på de lovbestemte bestemmelser i salgsloven med følgende afvigelser: - Med hensyn til varens kvalitet er kun vores egne oplysninger og beskrivelsen af ​​produktet fra producenten bindende, men ikke offentlige forfremmelser og erklæringer og Anden reklame fra producenten - kunden er som køber forpligtet til at inspicere varerne med det samme og med den nødvendige omhu for afvigelser i kvalitet og kvantitet og til at rapportere åbenlyse mangler inden for 3 dage efter modtagelsen af ​​varerne. Rettidig afsendelse er tilstrækkelig til at overholde fristen. Dette gælder også skjulte mangler, der blev opdaget senere fra deres opdagelse. I tilfælde af overtrædelse af pligten til at undersøge og meddele, er påstanden om garantikrav udelukket.

 

1. I tilfælde af fejl leverer vi efter vores valg enten reparation eller udskiftning (supplerende ydelse). I tilfælde af omarbejde behøver vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved forsendelse af varerne til et andet sted end udførelsesstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varerne.

 

2. Hvis den supplerende præstation mislykkes to gange, kan du enten anmode om prisnedsættelse eller trække kontrakten tilbage.

 

3. Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Denne begrænsning gælder ikke for krav, der er baseret på skade på liv, lemmer eller helbred eller fra overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, hvis opfyldelse muliggør en korrekt udførelse af kontrakten i første omgang, og som den kontraktlige partner regelmæssigt kan påberåbe sig (hovedforpligtelse) såvel som for krav på grund af andre skader baseret på en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af pligt fra brugeren eller hans stedfortrædende agenter.

 

§8 kontrakt sprog

 

Dansk er tilgængeligt som kontraktsprog.

 

§ 9 afsluttende bestemmelser

 

1. Denne kontrakt og alle retlige forhold mellem parterne er underlagt lovgivningen i staten Danmark.

2. Udførelsesstedet og det eksklusive jurisdiktionssted for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt, er vores forretningssted, medmindre andet er angivet i en eventuelt udstedt ordrebekræftelse. Vi har ret til at forfølge vores rettigheder hos kundens jurisdiktion.

3. Skulle en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår være eller blive ineffektive, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser

 

Kunde service

Vores kundeservice til spørgsmål, klager og klager er tilgængelig på hverdage fra 16:00 til 19:00 på telefon: 004541116785 E-mail: info@formida.eu til bortskaffelse.

 

"Anmeldelseswidgetten og butiksseglet er fra https://shopsiegel.com Testkriterierne er på følgende side: https://shopsiegel.com/shopsiegel Der hedder det, hvem, hvad, hvornår og hvordan der blev tjekket."

 

Status december 2021